ბლექჯეკი

Ბლექჯეკი თანამედროვე კაზინოს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული კარტის თამაშის სახეობაა, რომელიც დიდი ინტერესით სარგებლობს როგორც ონლაინ, ასევე სტანდარტულ კაზინოებში. Blackjak თამაში პოპულარულია მრავალი ფაქტორის გამო, რომელზეც აღნიშნულ სტატიაში დაწვრილებით ვისაუბრებთ.

ბლექჯეკის ისტორია

არსებობს ბლექჯეკის წარმოშობის რამდენიმე ვერსია. ადამიანების უმეტესობას მიაჩნია, რომ ბლექჯეკის თამაში მე-17 საუკუნეს უკავშირდება. პირველი ნახსენები თამაში “21”, რომელიც ბლექჯეკის წინამორბედად არის მიჩნეული თარიღდება 1601 წლით, როდესაც მიგელ სერვანტესმა გამოიყენა აღნიშნული სახელი თავის ერთ-ერთ მოთხრობაში. სხვები პირველად მოიხსენიებენ თამაშს მე-19 საუკუნეში, როდესაც საფრანგეთში მას “Vingt-et-Un” (ოცდაერთი) უწოდებდნენ.

Უნდა აღინიშნოს რომ თავად ბლექჯეკს ამერიკული ფესვები აქვს და მოდის შავი ფერის ტუზისა და ვალეტიის კომბინაციისგან. ამ კომბინაციას ბლექჯეკს უწოდებენ (ქულების ჯამია 21). Ბლექჯექის თანამედროვეობაში სულაც არ არის აუცილებელი, რომ ეს კომბინაცია შედგებოდა მხოლოდ შავი ფერის კარტებისგან.

Ამერიკელულ მოსახლეობაში თამაშის პოპულარიზაციას ხელი შეუწყვეს ევროპელმა იმიგრანტემბა. თამაში დიდი მოწონებით სარგებლობდა ლას-ვეგასის სამორინეებში მეოცე საუკუნის 30-იან წლებში და მისი ბუმი 60-იან წლებს უკავშირდება. იმ დროს აღნიშნული “მღელვარება” გამოწვეული იყო კაზინოს მაღალი გაცემის პროცენტულობით.

60-იან წლებში მათემატიკოსებმა მასიური ვიზიტები დაიწყეს ნევადას კაზინოებში. Ამ პერიოდში Blackjack სტრატეგია და მისი განვითარება უკვე სრულ სახეს იღებს და მოთამაშეები გარკვეული სტრატეგიების შემუშავებას ახერხებენ. მაგალითად, ბლექჯეკის ცნობილ ჩემპიონს კენ უსტონს რამდენჯერმე მოუწია ტანსაცმლის შეცვლა, რომ იგივე სათამაშო დაწესებულებაში გაეგრძელებინა თამაში.

თავდაპირველად, ბლექჯეკის თამაში გულისხმობდა ბანქოს ორი დასტის გამოყენებას, მაგრამ კაზინოები მალევე მიხვდნენ, რომ მოთამაშეები კარტის დამახსოვრების სპეციალური სტრატეგიებით დილერებს აბითურებდნენ. Საბოლოო ჯაამში ბლექჯეკის ჩამოყალიბებამ დღევანდელ დღემდე საკმაოდ დიდი პერიოდი განვლო.

უფასო ონლაინ Blackjack

როგორ ვითამაშოთ blackjack: ძირითადი წესები

ბლექჯეკში მოთამაშე მიზნად ისახავს აჯობოს დილერს და თამაშის მიმდინარეობისას დააგროვოს ქულების ჯამური რაოდენობა 21-მდე. ქულების რაოდენობა შეიძლება იყოს ნაკლები, მაგრამ ის უნდა იყოს მეტი დილერის ჯამურ რაოდენობაზე. ამ მხრივ, თამაშს ზოგჯერ “ოცდაერთსაც” უწოდებენ, რაც სინამდვილეში მთლად ასე არ არის.

Ბლექჯეკის თამაშის უკეთ გასაგებად უნდა გავეცნოთ რამდენიმე ძირითად კონცეფციას:

  • მოთამაშე – ადამიანი, რომელიც კაზინოს წინააღმდეგ თამაშობს;
  • კრუპიე (დილერი) – სათამაშო დაწესებულების თანამშრომელი, რომლის ფუნქციაა კარტის დარიგება;
  • ხელი – თამაშის ერთი კონკრეტული რაუნდი მოთამაშესა და დილერს შორის;
  • ყუთი – პატარა ყუთი კუთი შესანახად, საიდანაც ისინი ნაწილდება აჩეხვის პროცესის შემდეგ;
  • შაფლი (Shuffle) – კარტის აჩეხვა.

კაზინოში Blackjack ნაღდ ფულზე სათამაშოდ შესაძლოა გამოყენებული იქნას რამდენიმე 52-კარტიანი დასტა. დასტების რაოდენობის ზრდასთან ერთად მოთამაშის უპირატესობა მცირდება. გარდა ამისა, ხშირად გამოიყენება კარტის არევის სპეციალური აპარატი, რომელიც მაქსიმალურად სწრაფად ჩეხავს კარტებს ერთმანეთში.

Ბლექჯეკში ყოველ კარტს მინიჭებული აქვს ქულების განსაზღვრული რაოდენობა:

  • ტუზი – 1 ან 11 ქულა;
  • 10 და სხვა ნახატიანი კარტები – 10 ქულა;
  • დანარჩენი კარტები შეესაბამება მათ ღირებულებას (მაგალითად, 3 – 3 ქულა, 9 – 9 ქულა).

თამაშის დაწყების წინ კარტი ჩვეულებისამებრ ირევა. Თუ დასტების რაოდენობა დიდია (ოთხი ან მეტი), მაშინ ისინი მოთავსებულია სპეციალურ ყუთში, რომელიც ინგლისურად ცნობილია სახელწოდებით “shoes”.

კაზინოში სათამაშო მაგიდებზე გამოკვეთილია სპეციალური წრეები, რომლებიც ჩიპებისთვის ადგილს მიუთითებენ. ფსონები იდება დილერის მიერ კარტის დარიგებამდე. პირველი დარიგების შემდეგ, მოთამაშეს ეკრძალება ფსონების დადება.

დილერი თითოეულ მოთამაშეს ურიგებს ორ კარტს რომელიც ხილულია ყველასთვის. ამავე დროს, ის საკუთარ თავსაც ურიგებს კარტს, მაგრამ ხშირად ერთი მათგანი დაფარული. თუ მოთამაშე დაუყოვნებლივ შეაგროვებს 21 ქულას (ტუზი + ნებისმიერი ნახატიანი კარტი), მაშინ იგი აგროვებს ბლეჯეკს და მას გადაეცემა პრიზი მისი ფსონის 1.5-ჯერ მეტი ოდენობით. Blackjack ნაღდი ფულითსაკმაოდ გავრცელებულია ნებისმიერ ონლაინ კაზინოში.

გამონაკლისი არის შემთხვევა, როდესაც დილერი იღებს მსგავს კომბინაციას. თუ ბლექჯეკი შედგენილია დილერის პირველ ორ დარიგებულ კარტში, მაშინ კაზინო იმარჯვებს ყველა მოთამაშის წინააღმდეგ, იმათ გარდა მათ, ვისაც ასევე მოახერხა 21-ის შეგროვება.

შემდგომ მოთამაშეები, რომლებმაც ვერ დააგროვეს 21 ქულის კომბინაცია, უფლება აქვთ მოითხოვონ კიდევ ერთი კარტი (ინგლისურად აღნიშნული კონცეპტი ცნობილია როგორც “hit me”) ან უბრალოდ მოცემული ხელის თამაში შეწყვიტონ. თუ ახალი კარტის დამატების შემდეგ მოთამაშემ დააგროვა 21 ქულა, მაშინ დილერი უბრალოდ გადადის სხვა მონაწილესთან და მასთან აგრძელებს თამაშს. 21 ქულის ლიმიტის გადაჭარბების შემთხვევაში, მოთამაშე ავტომატურად ცხადდება დამარცხებულად და კაზინო იღებს მოთამაშის მიერ დადებულ ფსონს.

ყველა მოთამაშის მიერ ახალი კარტის მიღების შემდეგ, დილერი ასევე იღებს კარტს თავისთვის. ბლექჯეკის ერთ-ერთი წესია, რომ მან უნდა შეწყვიტოს საკუთარი თავისთვის კარტის დარიგება, როგორც კი ჯამურად 17 ქულა ან მეტი აქვს. Ზოგიერთმა ონლაინ Blackjack კაზინომ შეიძლება შემოგვთავაზოს საკუთარი ვარიანტები, თუ როგორ იმოქმედებს დილერი, თუ მას ექნება ტუზი და ექვსიანი (7 ან 17 ქულა). ძირითადად, ეს დამოკიდებულა სათამაშო მაგიდაზე შემოთავაზებულ წესებზე.

მნიშვნელოვანია ვიცდოეთ, რომ მოთამაშე თამაშობს კაზინოს წინააღმდეგ, ამიტომ სხვა მოთამაშის კარტს მისთვის მნიშვნელობა არ აქვს.

თუ ვხვდებით შემდეგ სიტუაციას როდესაც დილერისა და მოთამაშის ხელშიერთი და იმავე რაოდენობის ქულებია, ამ შემთხვევაში, მოთამაშეს უბრალოდ უბრუნდება მისი დადებული ფსონი. ამ წესს შეიძლება ჰქონდეს გამონაკლისები ზოგიერთ კაზინოში.

ნაღდი ფულის Blackjack

Blackjack თამაშის ზოგიერთი მნიშვნელოვანი მახასიათებელი

თუ მოთამაშეს ხელში აქვს ორი ერთი და იმავე რანგის კარტი, მაგალითად ორი ხუთიანი, მაშინ მას შეუძლია გაყოს ფსონი (Split). Აღნიშნულის გამოყენება მოთამაშეს თამაშის მანძილზე რამდენჯერმე შეუძლია.

მეორე მნიშვნელოვანი ვარიანტია ფსონის გაორმაგება (Double). მოთამაშეს შეუძლია მიიღოს კარტი და გააორმაგოს ფსონის ოდენობა, თუ ფიქრობს, რომ გამარჯვების დიდი შანსი აქვს.

სამმაგი(Triple) – კიდევ ერთი ფსონის დადება რომელიც თავდაპირველის ტოლია. ამ შემთხვევაში, მოთამაშე კიდევ ერთ კარტს იმატებს.

Sarendo არის კიდევ ერთი განსაკუთრებული თვისება, რომელიც საშუალებას აძლევს ნაღდი ფულის Blackjack თამაშისას მოთამაშეს დაუბრუნოს ფსონის ნახევარი პირველი ორი კარტის მიღების შემდეგ.

დაზღვევა – თუ დილერის ხილული კარტი არის ტუზი, ზოგჯერ ის საშუალებას აძლევს საკუთარ თავს დააზღვიოს თავისი ფსონი (დამატებითი შენატანის წყალობით). ხშირად, ასეთი ოპერაცია არასამართლიანი და უბრალოდ აძლევს კაზინოს დამატებით მოგებას.

უნდა ითამაშოთ თუ არა ბლექჯეკი?

Ბლექჯეკის პოპულარობა თანამედროვე პერიოდში ძალიან იზრდება და უნდა აღინიშნოს რომ იგი არაფრით ჩამოუვარდება პოკერს. Ბევრი ადამიანისთვის ბლექჯეკი მიჩნეულია იღბლის თამაშად სადაც არანაირ როლს არ თამაშობს ადამიანის უნარები. Რასაკვირველია როდესაც ჩვენ კარტის თამაშის სახეობებზე ვსაუბრობთ გამართლებას ყოველთვის დიდი როლი უკავია თუმცა არავითარ შემთხვევაში არ უნდა უგულებელვყოთ მოთამაშის უნარები და ანალიტიკური აზროვნება. Ინტერნეტის განვითარებასთან ერთად პიროვნებას შესაძლებლობა აქვს მოიძიოს სხვადასხვა ონლაინ რესურსები ბლექჯეკთან დაკავშირებით, გაეცნოს სხვადასხვა სტრატეგიებს და უბრალოდ განიხილოს საუკეთესო მოთამაშეების შემოთავაზებული ინსტრუქციები.

რჩევები ბლექჯეკის სასწავლად

Უნდა აღინიშნოს რომ ბლექჯეკის ძირეული პრინციპების სწავლა საკმაოდ მარტივია და დიდ სირთულეს არ წარმოადგენს. თუმცა როდესაც ჩვენ გვაქვს საუბარი განვითარებასა და დონის დახვეწაზე, ყველაზე ეფექტური საშუალება არის პრაქტიკა. იქნება ეს ონლაინ Blackjack-ის თამაშები თუ მეგობრებთან ერთად რეალურ ფულზე – პრაქტიკა ყოველთვის დამატებითი დახმარების საშუალებაა.

თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს რომ მოთამაშეებმა უნდა გაწიონ გარკვეული რისკები თუ მათ სურთ მეტად განვითარდნენ ბლექჯეკში. რისკის გარეშე წარმოუდგენელია რაიმე სახის წარმატების მიღწევა, როდესაც საქმე გვაქვს აზარტულ თამაშებთან. Მოთამაშეებს თავდაპირველად ინტერნეტში უფასოდ ითამაშონ ბლექჯექი და მხოლოდ ამის შემდგომ გადაერთონ მის ფასიან ვერსიაზე.

Blackjack სტრატეგია

საბოლოო შეფასება

Მთლიანობაში უნდა აღინიშნოს რომ ზემოთ ჩამოთვლილი პუნქტები მხოლოდ ბლექჯეკის საფუძვლებია. ეს არის ძალიან მარტივი თამაში და მისი წესების შესასწავლად რამდენიმე საათიც კი საკმარისია. გარდა იღბლისა, ბლექჯეკის თამაში შეიძლება დაეფუძნოს მათემატიკურ ანალიზს. თქვენი მოგების გაზრდის რამდენიმე სტრატეგია არსებობს. ეს დადასტურებულია ისეთი ცნობილი მოთამაშეების მიერ, როგორებიც არიან როჯერ ბოლდუინი და კენ უსტონი. ნებისმიერ შემთხვევაში იქნება ეს კარტის დათვლა თუ ანალიტიკური მიდგომა – მოთამაშე თავად წყვეტს რა არის მისთვის ყველაზე მომგებიანი. ამის კარგი ილუსტრაციაა ამერიკული ფილმი “21”, რომელიც რეალურ მოვლენებზეა დაფუძნებული. Ამრიგად ითამაშეთ Blackjack მხოლოდ მაშინ როდესაც თქვენ უკვე ძირეულად გაეცნობით თამაშის საფუძვლებსა და პრინციპებს.

Ხშირად დასმული კითხვები

Რა არის Blackjack თამაში?

ბლექჯეკის მთავარი ხიბლი არის ის, რომ დაუჯერებლად მარტივია თამაში. სინამდვილეში, თქვენ უნდა მიიღოთ ბარათების ერთობლიობა, რომელიც დაახლოებით 21-მდეა (სასურველია 21-ზე მეტი).

მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ შეიძლება ნახოთ უამრავი ადამიანი, რომლებიც თამაშობენ იმავე მაგიდასთან, რომელთანაც თამაშობთ თქვენ (ყოველ შემთხვევაში, თუ არ თამაშობთ ონლაინ Blackjack), რეალურად თამაშობთ მხოლოდ დილერის წინააღმდეგ. ამასთან, იმისდა მიუხედვით, თუ რამდენი ადამიანი ერთდროულად თამაშობს ერთსა და იმავე დილერთან, თქვენ ნამდვილად შეგიძლიათ ეფექტურად ითამაშოთ სხვა მოთამაშეთა წინააღმდეგ, ძირითადად იმის გამო, თუ რა ფორმით იღებთ კარტებს.

ბლექჯეკის ქულების მოპოვების სისტემა და წესები შედარებით მარტივია: რიცხვითი ბარათები (2 რიცხვი 10-მდე) ღირს მათი ნომინალური ღირებულება, ამიტომ 2 ღირს 2 ქულა, 3 უდრის 3 ქულას და ა.შ. სახის ბარათები (ჯეკი, დედოფალი და მეფე) თითოეული ღირს 10 ქულა, ასე რომ ჯერ არ აქვს მნიშვნელობა რომელ სახის ბარათს მიიღებთ, რადგან თითოეული მათგანი ერთნაირი რაოდენობის ქულებს მოგცემთ. მღელვარებას თან ახლავს ტუზი, როდესაც თამაშობთ ბლექჯეკის თამაშს ონლაინ რეჟიმში ან რეალურ ცხოვრებაში. ტუზი ღირს 1 ან 11, რაც დამოკიდებულია სხვა კარტების ჯამზე. თუ ტუზი ღირს 11, თქვენ გაქვთ რბილი ხელი, და თუ ის ღირს 1 (თუ სხვა კარტების ჯამური პლუს რბილი ტუზი, რომლის ღირებულებაა 11, 21-ზე მეტია) თქვენ გაგიჭირდათ ხელი.

კაზინოდან გამომდინარე, ბლექჯეკის დილერებს მოუწევთ დგომა 17-ზე (რაც შეიძლება იყოს მყარი ან რბილი 17, რაც დამოკიდებულია კონკრეტული კაზინოს წესებზე. უამრავი Blackjack ონლაინ სტრატეგიის სახელმძღვანელო არსებობს, ასე რომ გადახედეთ მათ და ნახეთ რომელია თქვენთვის კარგი.

საქმე იმაშია, რომ ეს ასევე დამოკიდებულია იმაზე, თუ რომელი პროგრამული უზრუნველყოფის პროვაიდერმა შექმნა სისტემა, რომელსაც იყენებთ. ზოგჯერ, პროგრამაში შედის ყოველი ხელის გადასვლა, რაც ხდის ადრე მოსული ბარათების აღრიცხვას შეუძლბლად და, შესაბამისად, უარყოფს თქვენი ბლექჯეკის ბარათების დათვლის გეგმების ეფექტურობას.

თუმცა, სხვა მომწოდებლებთან ერთად, თქვენ შეგიძლიათ თვალყური ადევნოთ ბარათებს ხელში, თუ შესაბამისი უნარები გაქვთ, შეგიძლიათ გაირკვეს, საკმარისად კარგი ხართ თუ არა, და შეძლებთ თუ არა ისწავლოთ თუ როგორ ითამაშე Blackjack. ეს ეხება პირდაპირ კაზინოებს, ბლექჯეკის თამაშებსა და ასევე ძველ, ტრადიციულ კაზინოებს, ამიტომ ამ ლოტით ყველაფერი შესაძლებელია.

ზედმეტია იმის თქმა, რომ ონლაინ და Blackjack ნაღდ ფულზე შორის დიდი განსხვავება არ არის. თუ გსურთ გაირკვეს, თუ როგორ უნდა ითამაშეთ Online Blackjack ინტერნეტით, ყველაფერი რაც თქვენ უნდა გააკეთოთ არის ის, რომ უნდა დააკვირდეთ თუ როგორ თამაშობენ მას ხმელეთზე მდებარე კაზინოებში.

რა თქმა უნდა, მთავარი განსხვავება ბარათების შედგენის წესში მდგომარეობს. სხვადასხვა ალგორითმებით, კომპიუტერის ან ონლაინ კაზინოს სახით “ბანკირი” სავალდებულოა ხელმძღვანელობდეს სხვადასხვა წესებით. ძირითადი მექანიზმი, შემთხვევითი რიცხვის გენერატორი ან RNG, არსებითად იგივეა, რაც სათამაშო ავტომატების მიერ გამოყენებული მექანიზმი. მაგრამ თუ თქვენ ხართ დაინტერესებული ნლაინ blackjack-ის თამაშები პირდაპირ დილერთან, ეს იგივეა, რაც “ნამდვილ” კაზინოში ყოფნისას, ასე რომ, დილერი დაიცავს მსგავს წესებს. არსებითად, თქვენ, ფეხბურთელს ნამდვილად არ აქვს განსხვავება. ეს არის რამ, რაც შენთვის საუკეთესოდ მუშაობს.

როგორც უკვე ავღნიშნეთ ზემოთ აღწერაში, შეგიძლიათ მარტივად ისწავლოთ ბლექჯეკის თამაში ინტერნეტში, რისთვისაც უბრალოდ საჭიროა კაზინოს არჩევის და თამაშის დაწყება. იმის სწავლა, თუ როგორ უნდა ითამაშოთ კარგად, სულ სხვა საკითხია.

როგორც წესი, სახმელეთო კაზინოებში გირჩევთ არ ჩამოხვიდეთ 17 ან 18 დარტყმის დროს და ასევე გაყოთ (ანუ გაყოთ ერთი ხელი 2 იმავე კარტით 2 ცალკე ხელში), როდესაც სახიანი ბარათი გაქვთ ან 10. თქვენ ასევე უნდა გაითვალისწინოთ, თუ როგორ მიმდინარეობს გათამაშება ისე, რომ მეტ-ნაკლებად იცოდეთ რა ბარათები მოდის.

ეს შეიძლება პრობლემური იყოს, თუმცა, ხშირად, პროგრამული უზრუნველყოფის კომპანია არ აცხადებს რეკლამას, არის თუ არა მათი ბარათები ერთმანეთში გადახვეული. როგორც ყოველთვის, შეასრულეთ თქვენი საშინაო დავალება და ნახეთ, ბლექჯეკის მაგიდა, რომელზეც თამაშობთ.

ასე რომ, ახლა თქვენ იცით, თუ როგორ უნდა ითამაშოს ჩემპიონთა ეს თამაში – ყოველ შემთხვევაში, თეორიულად. მაგრამ თუ გინდათ რომ მოსინჯოთ თქვენი იღბალი დიდ ბიჭებთან ურთიერთობის დაწყებამდე, ამის გაკეთებაც შეგიძლიათ. ჩვეულებრივ, შეგიძლიათ მიიღოთ უფასო ონლაინ Blackjack თამაშის საშუალება უმეტეს კაზინოებში. ჩვეულებრივ, ეს არ ხდება პირდაპირი დილერების შემთხვევაში, მაგრამ ვინ იცის, ეს შეიძლება ეს იყოს თქვენი იღბლიანი დღე. თუ რამე იპოვეთ, მით უკეთესი, რადგან ეს დამატებით შანსს მოგცემთ ივარჯიშოთ ბარათების დათვლის ტექნიკით. Ამასთან ერთად, ფრთხილად უნდა იყოთ, რადგან სამორინეებს არ მოსწონთ ასეთი რამ – უბრალოდ ჰკითხეთ ბენ აფლეკს!

Როგორ უნდა ითამაშოთ Blackjack?

Blackjack თამაში – ის საფუძვლები, თამაშობთ თუ არა ხაზგარეშე რეჟიმში, მეტნაკლებად იგივეა. თუ ბლექჯეკის მარტივი წესების ახსნას ეძებთ, ასე რომ ვთქვათ, თამაშის ჩონჩხის აგებულებას, ეს საკმაოდ მარტივია. თამაშის აზრი არის 21 ქულის მიღება, ამ ჯამში გადალახვის გარეშე (ან ”ბუსტირება”), ან, სხვაგვარად, დილერზე მაღალი ქულის მიღება.

თქვენ მიიღებთ ქულებს დილერის მიერ ბარათების დარიგების შედეგად. თავდაპირველად თქვენ მოგცემენ 2 ბარათს, შემდეგ კი, ანგარიშიდან გამომდინარე, შეგიძლიათ აიღოთ დარტყმა – მოითხოვეთ სხვა ბარათი – ან დგომა – დასრულდება თქვენი ჯერი. ასევე შეგიძლიათ აირჩიოთ თქვენი საწყისი ფსონის გაორმაგება, ამ ეტაპზე მიიღებთ კიდევ ერთ ბარათს, ან შეგიძლიათ გაყოთ ხელი, თუ მიიღებთ იმავე ღირებულების 2 ბარათს. ჯერჯერობით, ყველაფერი ასე მარტივია. როგორც ხედავთ, blackjack- ის წესები არ არის რთული.

ღირებულებებზე საუბრისას, აუცილებელია ვახსენოთ, რომ ქულები ასევე აშკარად მნიშნელოვანია მიუხედავად იმისა თამაშობთ Blackjack ნაღდი ფულით თუ უფასოდ. ნომრების ბარათები ღირს მათი სახის ღირებულება, რაც იმას ნიშნავს, რომ 2 ღირს 2 ქულა, 5 ღირს 5 და ა.შ. სახის ბარათები (ჯეკები, დედოფლები და მეფეები) თითო – თითო 10 ქულაა. ტუზი ღირს 1 ან 11 ქულა, რაც დამოკიდებულია თქვენს ხელში არსებული სხვა კარტების ჯამზე. თუ ღირს 11, თქვენ გაქვთ რბილი ხელი; თუ ის 1 ღირს, ეს რთული ხელია. Მარტივია?

აქ მოცემულია რამდენიმე გზა, რომ გაზარდოთ გამარჯვების შანსი, როდესაც თამაშობთნაღდი ფულის Blackjack:

ზოგადად, წესის თანახმად, თქვენ უნდა გაყოთ წყვილი 8 აგური და ტუზი, მაგრამ თავიდან უნდა აიცილოთ წყვილი ღირებულების 10 კარტი. თუ დილერს აქვს 7 ან მეტი, თქვენ უნდა გაყოთ ორი, სამი, ექვსი, შვიდი და ცხრა. თუ რბილი 17 ან ნაკლები გაქვთ, დარტყმა უნდა მიიღოთ. თუ მყარი 17 ან მეტი გაქვთ, ა მოგიწევთ დარტყმის მიღება.

რა თქმა უნდა, ეს შემოთავაზებებია, მიუუხედავად იმისა რომ ისინი რეალისტურ შანსებს ემყარება, მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ საბოლოო ჯამში არ შეიძლება მოსალოდნელი იყოს მთლიანი თამაში რადგან ეს სულაც არ იქენობდა გასართობი.

მიუხედავად იმისა, რომ თამაში შედარებით მარტივია, არსებობს კიდევ უფრო მეტი წესის გამოყენების საულება, რომელთა გამოყენებითაც შეგიძლიათ მაქსიმალურად უზრუნველყო მოგება. არსებობს სხვადასხვა ტიპის სტრატეგიებიც, რომლებსაც ადამიანები იყენებენ ბლექჯეკის თამაშის დროს, რაც გავლენას ახდენს თამაშის სხვადასხვა ასპექტზე. Blackjack- ში არის სხვადასხვა სტრატეგიების კატეგორიები, რომელსაც მოკლევადიანი და გრძელვადიანი სტრატეგიები ეწოდება, თითოეული მათგანი განსხვავებულად ახდენს გავლენას თამაშზე. მაგრამ ის, რაც მაგალითად განასხვავებს blackjack– ს რულეტის თამაშისგან, არის ის, რომ საბოლოო ჯამში, ყველაფერი ალბათობაზეა დამოკიდებული. სტატისტიკით ვარაუდობენ, რომ blackjack- ის ხელში გამარჯვების შანსი ყოველ ჯერზე 42 პროცენტია. ნუ შეგეშინდებათ ნომრების, რადგან არ სჭირდება არანაირინ გენიოსობა, რომ ფაქტობრივად გაუსწორდეთ შანსებს ან მინიმუმამდე დაიყვანოთ ზიანი, თუ ხედავთ, რომ იმ დღეს იღბალი არ არის თქვენს მხარეს.

ბარათების დათვლა ზოგჯერ იმედგამაცრუებელია. ყოველ ჯერზე, როდესაც დილერი თავის ორ ბარათს გაიყვანს, თქვენ გაქვთ შანსი გააკეთოთ ინფორმრებული ვარაუდი, თუ რა ნაბიჯი შეიძლება იყოს ყველაზე ნაკლებად სარისკო. დათვალეთ შანსები, მაგრამ გაითვალისწინეთ, რომ სტატისტიკითაც კი მოგება გარანტირებული არ არის. მაგრამ რადგან აზარტული თამაშები, ზოგადად, შანსებს ეხება, შენი შანსების ცოდნა და ამ კოეფიციენტების საფუძველზე გადაწყვეტილების მიღება, სინამდვილეში, უდიდესი უპირატესობაა.

რა თქმა უნდა, როდესაც ბარათებს ითვლით, დიდი შანსია, რომ შედეგი მაინც არასასურველი იქნება და სწორედ აქ უნდა ენდოთ თქვენს ინტუიციას გარკვეულ მომენტში. ის, რასაც ხშირად უგულებელყოფენ ნებისმიერი ტიპის სათამაშო თამაშებში გამარჯვების სტრატეგიებზე საუბრისას, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საქმე ეხება კარტის თამაშებს, ეს ფსიქიკური მდგომარეობაა. მშვიდად ყოფნა ან სიმშვიდის გამოჩენა არის მთავარი თამაში პოკერის მსგავსად, მაგრამ მიზანი არის სხვა მოთამაშების მოტყუება, მაგრამ ამ შემთხვევაში, მნიშვნელოვანია, რომ სანამ მიმდინარეობს Blackjack თამაშირომ, ნერვები აკონტროლოთ, რადგან ეს ხელს შეგიშლით სიტუაციის სწორად შეფასებაში. ბლექჯეკის თამაშისას მნიშვნელოვანია კონცენტრირებული, მკაფიო იყოთ, იმისათვის რათა თქვენ შეგეძლოთ დაითვალოთ თქვენი შანსები და თავისუფლად ენდოთ თქვენს ინტუიციას.

მიუხედავად იმისა, რომ ბარათების დათვლა რთულად ჟღერს, ის შეიძლება დაიყოს True Count და Hi-Lo სტრატეგიაში. Hi-Lo– ით შეაჯამებით ყველა დაბალფასიან ბარათს და მაღალფასიან ბარათს თამაშში და გაშვებული რაოდენობა მათი ჯამური რიცხვია, შემდეგ True Count– ით, თქვენ უნდა დაყოთ გაშვებული რიცხვი გემბანების რაოდენობაზე და რაც უფრო მაღალი ნამდვილი რაოდენობა, უფრო მაღალია შენი მოგების შანსი. მაგრამ ყოველთვის უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ბარათების დათვლა ყოველთვის არ მუშაობს მიუხედავად იმისა, Online Blackjack უფასოდ თამაშობთ თუ ფულზე, რადგან ონლაინ ბლექჯეკში ბარათები ირევა ყოველი ხელის შემდეგ, ამიტომ დათვლას აზრი არ აქვს.

Რა არის ონლაინ Blackjack?

ბოლო წლების განმავლობაში ონლაინ კაზინოები უფრო პოპულარობით სარგებლობენ. მიუხედავად იმისა, რომ ეს განცხადება გარკვეულწილად სადავოა და აზარტულ მოთამაშეებს მაინც ძალიან უყვართ ხმელეთზე მდებარე კაზინოები, მაგრამ უმეტესწილად, ეს განცხადება ჭეშმარიტებას მოიცავს.

საქმე ის არის, რომ ზოგიერთი თამაში, მათ შორის blackjack, ცოტა განსხვავებულად ითამაშება ონლაინ სფეროში. საფუძვლები იგივე რჩება, მაგრამ შესაძლოა შეინიშნოს მცირედი ცვლილებები წესებსა და თამაშის საერთო გამოცდილებაში. Თქვენ ზოგიერთ შემთვევაშ არ გეყოლებათ დილერი და ამასთან ერთად არსებობს რამდენიმე ასეული ვერსია blackjack ონლაინ კაზინოებში, მაშინ როდესაც რეალურ ცხოვრებაში კაზინოებში, ჩვეულებრივ, მხოლოდ ერთი, კლასიკური ბლექჯეკის ვერსია არსებობს. თქვენი გემოვნებიდან გამომდინარე, ეს შეიძლება კარგი ან ცუდი რამ იყოს, მაგრამ ონლაინ კაზინოები უფრო მეტ ვარიანტს გვთავაზობენ, როდესაც საქმე ეხება ამ კლასიკურ თამაშებს და თქვენ ნახავთ 10 ვარიაციას თითქმის ყველა ონლაინ კაზინოს ვებგვერდზე. მიუხედავად იმისა, რომ კლასიკური ბლექჯეკი ონლაინ რეჟიმში თამაშის ყველა ფორმაში ერთნაირი იქნება, მან მცირედი განსხვავებებიც კი შეიძლება ზოგჯერ ბევრად უფრო მნიშვნელოვნად ჩანდეს.

როგორც ადრე ვთქვით, არ არსებობს დიდი განსხვავება მიწის დაფუძნებული blackjack- ის წესებსა და ონლაინ Blackjack- ის თამაშის წესებს შორის. სინამდვილეში, ერთადერთი მნიშვნელოვანი განსხვავება არის აურზაური და ის, თუ ვისთან ერთად თამაშობთ ან ვის წინააღმდეგ თამაშობთ.

უმეტეს ონლაინ ვერსიებში, ბარათები (ზოგიერთ თამაშში 6 გემბანამდე) ირევა ყოველი ხელის შემდეგ, მანამ სანამ წყება დასრულდება. ეს ნიშნავს, რომ უფრო რთულია ბარათების თვალის დევნება, მაგრამ თუ გესმის ბლექჯეკის ონლაინ საფუძვლების, ეს ძალიან დიდ პრობლემას არ შექმნის.

ამდენი ინფორმაცია თქვენს კუთვნილებაშია, თქვენ აუცილებლად უნდა იგრძნოთ თავი უფრო უსაფრთხოდ და თავდაჯერებულად და ასე შეხვიდეთ ონლაინ კაზინოში ან ჩვეულებრივ ხმელეთის კაზინოში და დაიწყოთ თამაში. ამ რჩევებზე დაყრდნობით თქვენ შეგეძლებათ თამაშის გაკონტროლება და ნაბიჯების მორგება წესებისა და ალბათობების შესაბამისად.

თუ გაინტერესებთ თუ როგორ მუშაობს ბლექჯეკი, თქვენ არ გჭირდებათ არაფერი გარდა იმისა, რომ გაეცნოთ ამ მხიარული თამაშის საფუძვლებს და თუ კომფორტულად გრძნობთ ონლაინში Blackjack-ის თამაშისას თავს – უბრალოდ გადახედეთ კაზინოების სიას, იპოვნეთ თქვენთვის შესაფერისი და სცადეთ ეს მხიარული, საინტერესო თამაში!

Რა სტრატეგია არის ყველაზე კარგი ბლექჯეკის თამაშისას?

ბლექჯეკი, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც 21-ე თამაში. Blackjack ყველაზე ცნობილია იმით, რომ კაზინოში ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი თამაშია და მას აქვს საკმაოდ ხელსაყრელი შანსები მოთამაშეებისთვის. სწორედ ამიტომ, ამდენი ახალბედა ირჩევს აზარტული თამაშების მოგზაურობას Blackjack- თან ერთად და არა პოკერის ან რულეტის საშუალებით. მიუხედავად იმისა, რომ ორივე მათგანს აქვს უპირატესობა, ითამაშეთ Blackjack არის ერთი თამაში, სადაც შეგიძლიათ გამოიყენოთ თქვენი პირადი უნარები, სანამ თქვენს წარმატებას ეყრდნობიან და საუკეთესოს იმედოვნებთ. რულეტკის საშუალებით თქვენ ვერ აკონტროლებთ შედეგს, რადგან ეს მკაცრად იღბალზეა დამოკიდებული. პოკერი შეიძლება ოდნავ ზედმეტი იყოს ზოგიერთი თამაშისთვის, რადგან ძალიან ბევრი წესის ცოდნა და ძალიან ბევრი ძალისხმევა სჭირდება, მითემეტეს მაშინ როდესაც არსებობს Blackjack, შესანიშნავი თამაში ნებისმიერი დამწყებთათვის.

მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თამაში მხოლოდ მათთვისაა, ვინც ვერ შეძლებს რაიმე რთულ საქმესთან გამკლავებას, blackjack- ის თამაში შეიძლება იყოს ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო თამაში. მაგრამ მისი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი ის არის, რომ მისი დაშლა მარტივია, blackjack- ის სწავლა ადვილია, მაგრამ ამაში ნამდვილად კარგი არ არის ადვილი. მათთვის, ვისაც Blackjack- ის სწავლა სურს ან მათ, ვისაც სურს გადაჭრას დამწყები დამთავრებამდე და მართლაც რომ იცის Blackjack, ეს ვებსაიტი კარგი ადგილია დასაწყებად. ჩვენ გადავხედავთ ყველა რჩევასა და სტრატეგიას, რომელზეც შეგიძლიათ დაეყრდნოთ თამაშს, თქვენი თამაშის დონის ამაღლების მიზნით.

შესაძლოა, სტრატეგია ზოგიერთი ადამიანისთვის ზედმიწევნით გააზრებული ჩანდეს და სახელი ცოტა შეცდომაში შემყვანი იყოს, მაგრამ თამაშის სტრატეგიის აზრი უბრალოდ სხვებზე წინ უნდა იყოს და უფრო მეტი კონტროლი ჰქონდეს შედეგზე. სტრატეგიის მიზანია მაქსიმალურად გაზარდოთ თქვენი სათამაშო ძალა და მოგიტანოთ საუკეთესო შედეგი. თითოეული თამაშის მთავარი მიზანი უნდა იყოს მაქსიმალურად გააკეთო ის, რაც გაქვს და აქ სტრატეგია გქონდეს.

სტრატეგია სცილდება მხოლოდ წესების ცოდნას და დილერებთან ბრძანებების შესრულებას. Blackjack სტრატეგიაა ნიშნავს, რომ თქვენ კარგად იცნობთ რა ხდება თამაშში და თქვენი როლი მასში. რა თქმა უნდა, არსებობს სტრატეგიები დამწყებთათვის და შემდეგ უფრო რთული სტრატეგიები მათთვის, ვინც თამაშს იცნობს და Blackjack-ის თამაშის გამოცდილება აქვს.

შესაძლოა, მაგიდის ყველა თამაშიდან ერთ – ერთი ყველაზე მარტივი თამაშია შესასწავლი, თამაში მაინც მოითხოვს ბლექჯეკის ძირითადი სტრატეგიის გარკვეულ ფორმას, რასაც აქ შეისწავლით!

Თამაშს აქვს ერთი, ორი, ოთხი, ექვსი ან რვა გემბანი, რის გამოც ის ძალიან ადვილია, რადგან თქვენ უბრალოდ დაამატებთ ბარათების მნიშვნელობას (2-10-დან) სახის მნიშვნელობის საფუძველზე, ხოლო სახის ბარათებს აქვს მნიშვნელობა 10 და ტუზი, 1 ან 11. მოთამაშეებმა უნდა იმოქმედონ პირველ რიგში, რაც სახლის უპირატესობას მისცემს თამაშს, თუმცა ბლექჯეკის შესანიშნავი სტრატეგიის რჩევით, თქვენ გახდებით ბლექჯეკის პროფესიონალი უმოკლეს დროში!

Blackjack– ის სტრატეგიული ბარათის ზოგიერთი მაგალითი დაგეხმარებათ ყველა ახალ მოთამაშეს უფრო სწრაფად ისწავლოთ, თუ როგორ უნდა მიაქციოთ ყურადღება დეტალებს და გრძელი სესიები უფრო პროფესიონალურად მართოთ. მაშინაც კი, თუ თქვენ ხართ დამწყები, არ შეგეშინდეთ უფრო მეტად ართულებს სტრატეგიებს, რადგან იქ შეიძლება იყოს რაიმე, რაც დაგეხმარებათ გაითვალისწინოთ თამაშის მთელი კონცეფცია უკეთესად, ვიდრე რამდენიმე მარტივი გამოსავლის მეშვებით.

“მყარი ხელი” გაქვთ თუ “რბილი ხელი”, ძირითადი სტრატეგიული ბლექჯეკი ყველას შეუძლია ისწავლოს და შეიყვაროს! მოდით, ვნახოთ, რომელია იდუმალი სტრატეგიები, რომლებმაც შეიძლება თქვენი blackjack- ის უნარ-ჩვევები რამდენიმე საფეხურითვანძით აიყვანოთ.

ყოველთვის კარგია საფუძვლების დაფარვა, რადგან ნაღდი ფულის Blackjack თამაშები, ისევე როგორც ყველა კაზინო თამაშები ყოველთვის ერთნაირი არ არის, შესაბამისად სტრატეგიებიც განსხვავდება. უამრავი ფაქტორია, რაც გავლენას მოახდენს მაგრამ თამაშის თვალსაზრისით ყველაზე აშკარაა ის კარტი, რომელსაც დილერი გამოჰყავს, მაგრამ შემდეგ ისევ ისეთი ფაქტორები, როგორიცაა მოთამაშეთა უნარ-ჩვევები და ამ ყველაფრის დიდი იღბალი, გავლენას მოახდენს იმაზე, თუ როგორ წავა თამაში. ამიტომ, შენთვის არ არსებობს ერთი სტრატეგია, რომელიც ყველა თამაშში იმუშავებს და სიმართლე გითხრათ, ეს უბრალოდ გახდიდა blackjack- ის თამაში საშინელი და უინტერესო.

ამის მიუხედავად, არსებობს რამდენიმე ძირითადი თეორია და რჩევა, რომლის გამოყენებაც შეგიძლიათ თამაშის სტრატეგიის შემუშავებისას.

ვინაიდან, ისევე როგორც ყველა მაგიდის თამაში, ბლექჯეკიც მათემატიკას ემყარება, თქვენი სტრატეგიის განსაზღვრისას მათემატიკურად უნდა იფიქროთ. ასევე, თქვენი Blackjack ონლაინ სტრატეგიის ძირითადი სტრატეგია ყოველთვის დამოკიდებული იქნება სხვადასხვა კაზინოს წესების ვარიაციებზე, ასე რომ ამის გათვალისწინებაც გჭირდებათ.

უპირველეს ყოვლისა, ეფექტური სტრატეგიის შესწავლის საუკეთესო გზა არის ძირითადი blackjack სტრატეგიის სქემის გამოყენებით (სქემა, რომელიც აჩვენებს, თუ როგორ უნდა ითამაშოთ თქვენი ბარათებით, იმ ბარათის საფუძველზე, რომელსაც დილერი ფლობს). მას შემდეგ რაც გაეცანით მას, ან თუნდაც ამის დასამახსოვრებლად, გააცნობიერებთ თამაშს, რაც ბუნებრივად გაზრდის Blackjack- ში გამარჯვების შანსებს კაზინო blackjack სტრატეგიების გამოყენებით.

ზოგ ადამიანს აშინებს, როდესაც მათემატიკას სათამაშო თამაშებში შეაქვთ, მაგრამ საჭიროა მხოლოდ გარკვეული ვარჯიში და თამაშის გარკვევა. მართალია, ზოგი ადამიანი, ბუნებრივია, უფრო მიდრეკილია მათემატიკისკენ და მათთვის უფრო ადვილია დროის დათვლა, ვიდრე სხვებისთვის, მაგრამ თუ თქვენ ხართ მათ შორის, ვინც ნამდვილად ვერ ხვდება ციფრების არსს, გაითვალისწინეთ, რომ ეს არ არის რთული ალგორითმი მარტივად, ის ითვლის ბარათებს და იმახსოვრებს მათ.

ჯერ კარგი არ იქნები, მაგრამ ეს მხოლოდ დასაწყისია და არცერთ დროში ვერ ნახავ, რომ კარგად იცი კარტების დათვლა, შესაბამისად, სიტუაციის კონტროლი ხდება, როდესაც საქმე ეხება ბლექჯეკს. Აღსაღნიშნავია, რომ თამაში გაგიადვილებთ მის გაგებასასევე საშუალებას მოგცემთ იცოდეთ, თუ რა სახის პრობლემას წააწყდებით თამაშის დროს, რაც ნიშნავს, რომ თქვენ იცით რა არის თქვენი ძირითადი სისუსტეები და შემდეგ შეგეძლებათ მათზე განზრახ იმუშაოთ, რათა შეამციროთ ვინმეს შანსი, გამოიყენოთ ისინი თქვენს წინააღმდეგ.

ბარათების 1-2 გემბანზე თამაშის დროს, შესანიშნავი ონლაინ Blackjack- ის ძირითადი სტრატეგია, სტრატეგიის სქემის გარდა, შეიძლება დაიცვას რამდენიმე ძალიან ეფექტური ზოგადი წესიც. რაც მთავარია, არასოდეს მიიღოთ დაზღვევა, ასევე ცნობილი, როგორც ”ფულიც კი”, რადგან სახლის ზღვარი დაზღვევაზე 5,9% (ერთი გემბანის საფუძველზე).

მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ შეიძლება ცალკეულ სტრატეგიად იყოს წარმოდგენილი, ერთი რამ უნდა გვახსოვდეს, რომ დაზღვევის ჩათვლით, როგორც თქვენი სტრატეგიის ნაწილი, რა სტრატეგია შეიძლება იყოს, ეს არ არის კარგი იდეა. ყველა პროფესიონალი მოთამაშე გეტყვით, რომ დაზღვევა ნამდვილად არ არის მომგებიანი ნაბიჯი მოთამაშისთვის და თქვენ ნამდვილად უნდა დარჩეთ ამისგან შორს. თქვენ ნახავთ, რომ ბევრ კაზინოში ხშირად გამოიყენება ერთი შეხედვით სასარგებლო შეთავაზებები, რომლებიც მოთამაშეს ნამდვილად არ გამოადგება. დარწმუნდით, რომ იცოდეთ ის ფაქტი, რომ დაზღვევა მოთამაშეებს არავითარ კეთილგანწყობას არ ანიჭებს.

როდესაც საქმე ეხება წესს, როდესაც დილერს ან “უნდა დარტყმა” ან “დგომა” რბილ 17-ზე, “S17” – ით, stand-on-soft 17-ით, საუკეთესო ვარიანტი თქვენთვის, როგორც მოთამაშისთვის არის “დგომა.”

ეს მხოლოდ Blackjack- ში განიხილება, როგორც საღი აზრი, ისინი “წესების” ნაწილია და ემყარება სუფთა მათემატიკას. თუ თქვენ ჯერ კიდევ არ ხართ დარწმუნებული, რომ მათემატიკის გამოყენებისას თქვენს შესაძლებლობებს მიუახლოვდით, მიჰყევით მკაფიო ინსტრუქციებს და გახდით თქვენი სტრატეგია. ამ წესების დაცვამ შეიძლება ყოველთვის არ მოგგიყვანოთ მოგება, რადგან გულწრფელად რომ ვთქვათ, არცერთი სტრატეგია არ არის გარანტია, მაგრამ თქვენ მინიმუმ გეცოდინებათ, რომ იყენებთ სტრატეგიას, რომელიც ემყარება რიცხვებს, ალბათობას და ფაქტებს, ვიდრე უბრალოდ ინტუიციას. ამ სტრატეგიების გამოყენებით თქვენ იღებთ ინფორმირებულ გადაწყვეტილებას, რომელსაც უფრო მეტი ალბათობა აქვს, რომ თქვენ მოგიტანოთ მოგება. როდესაც ალბათობასთან გვაქვს საქმე, ყოველთვის არსებობს შანსი, რომ მაშინაც კი, როდესაც შენ მიიღებ გადაწყვეტილებას, რომელიც ციფრებზეა დაფუძნებული, ვერ შეძლებ წარმატების მიღწევას, რადგან არასწორი შედეგის მიღების შანსი მაინც საკმაოდ მაღალია, თუნდაც ეს ნაკლებად სავარაუდოა. მაგრამ საუკეთესო სტრატეგია, რომელიც ნებისმიერ მოთამაშეს შეუძლია შესთავაზო, არის წარმატების დიდი ალბათობა და ეს რჩევები სწორედ ამას გვთავაზობს.

მას შემდეგ რაც შეიტყობთ ბლექჯეკის ძირითადი სტრატეგიების შესახებ და გაეცანით თამაშს, შეგიძლიათ გამოირჩეოდეთ უფრო უკეთესი სტრატეგიების შესასწავლად! იცი რას ნიშნავს ეს? ახლა ჩვენ გადავალთ უფრო რთულ სტრატეგიებზე და შევქმნით კიდევ უფრო მაღალტექნოლოგიურ სტრატეგიებსა და გზებს. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ყურადღებას ვაქცევთ რეალურ კაზინოებს, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ისინი ისევე მარტივად ონლაინ კაზინოებში. ჩვენ განვიხილეთ მცირე განსხვავებები, მაგრამ ბლექჯეკის არსი იგივე რჩება. თქვენ უფრო ახლოვდებით იმასთან, რომ გახდეთ ნამდვილი blackjack პრო ვარსკვლავი! ასე რომ, როგორ განსაზღვრავთ ბლექჯეკის სრულყოფილ სტრატეგიასა და რჩევას?

უპირველეს ყოვლისა, როდესაც საქმე “გაყოფილია”, თქვენ ყოველთვის უნდა გაიყოთ ტუზი და 8 და, არასოდეს გაიყოთ 5 ან 10. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი კაზინოს blackjack სტრატეგიისთვის. ჩვეულებრივ, ყოველთვის უნდა გაყოთ მე –3 დილერი 4-7– ის წინააღმდეგ, ხოლო შესაძლებელია 2 – დან და 3 – ის წინააღმდეგ, თუ ეს შესაძლებელია. ეს რჩევები ასევე დაფუძნებულია იმ ალბათობებზე და წესებზე, რომლებიც თამაშს მოსდევს.

თქვენ ასევე უნდა გაყოთ 4-ები, თუ ნებადართულია და თუ დილერი აჩვენებს 5-ს ან 6-ს. 6-ის გაყოფა დილერის 3-6-ის წინააღმდეგ ასევე კარგი მინიშნებაა ბლექ ჯეკის მოწინავე სტრატეგიებში. ყოველთვის გაყავით 7-ის დილერის 2-7 და ყოველთვის გაყოფილი 9-ის დილერის 2-6 ან 8-9-ის წინააღმდეგ.

როდესაც საქმე შეეხება “ორმაგს,” თქვენ ასევე გაქვთ ბევრი სახელმძღვანელო მითითება, რათა უზრუნველყოთ Blackjack– ის სტრატეგიის შესანიშნავი მოწინავე რჩევები. საერთოდ, თქვენ უნდა “გააორმაგოთ” 9, თუ დილერს აქვს 3-6. ყოველთვის გააორმაგეთ 10 – ით, თუ დილერს არ აქვს 10 ან ტუზი, და იგივე 11 – ით, თუ დილერს არ აქვს ტუზი.

ორმაგი რბილი თვალსაზრისით, თქვენ ეს უნდა გააკეთოთ 13 ან 14 – ით, როდესაც დილერს აქვს 5-6, როდესაც თქვენ გაქვთ 15 ან 16 და დილერს აქვს 4-6, ან როდესაც არსებობს 17 ან 18 და დილერს აქვს 3-6. თუ დაეუფლებით ამ ორმაგ კაზინოს ბლექჯეკის სრულყოფილ სტრატეგიას, თქვენ ნამდვილად დადგებით Blackjack ვარსკვლავობისკენ მიმავალ გზაზე!

Comments (0 comment(s))

Comments are closed.